Image

Franchising

Image

Franchising

Pro dnes samostatného podnikatele existují jen dvě možnosti existence v budoucnosti:

 "V budoucnosti uspějí pouze ti, kteří síť tvoří  nebo ti, kteří se do ní zapojí".

Pokud tak neučiní, je jen otázkou času, kdy ho globální hráči donutí vlastní podnik zavřít. Nelze se dlouhodobě úspěšně bránit firmě, která má díky své odbytové síti, lepší nákupní podmínky, kvalitní reklamu a marketing, centrální služby, objemové bonusy, poradenství, průzkumy,... atd. Samozřejmě existují výjímky - pokud vlastníte léčivý pramen, nebo vládnete nějakou mimořádnou schopností,... pak máte šanci i jako samostatní podnikatelé.

Franchising a franchisové sítě mají před sebou velkou budoucnost. Otvírají možnost podnikání i lidem, kteří nechtějí vyvíjet a zkoušet podnikání "na vlastní pěst", ale chtějí podnikat v něčem, co je baví a z čeho mají radost. Chtějí mít obchodní partnery, s kterými se mohou o svých problémech radit, s kterými se mohou radovat ze svých úspěchů a mohou si dokonce vzájemně pomáhat (nejsou vzájemně v konkurenčním postavení). Podnikání pod známou značkou, na vlastní účet, vlastním jménem... to je franchising!

Již samotná definice (viz. např. Evropský kodex etiky franchisingu) ve stručnosti popisuje a definuje tento způsob podnikání. Franchisor (poskytovatel) nabízí franchisantům podnikatelský koncept "na klíč" a "balík" služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Každý z nich dělá to, co nejlépe umí. Franchising je tedy "Partnership for profit", založený na dělbě práce a specializaci mezi poskytovatelem a příjemcem franchisy.

Základní myšlenkou franchisingu je - jednou vytvořený podnikatelský systém nebo koncept "na klíč" x krát prodat. Tím je franchisový systém ve své podstatě předurčen pro další expanzi - na národní, ale i mezinárodní úrovni. A to mu dává i jeho dynamiku rozvoje.

„ … jedenkrát vymyslet a mnohokrát uplatnit.“     

Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání (MSP). Lze ji použít, jak pro osoby právnické, tak i fyzické. Ze zkušeností a praxe v zahraničí se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Pro expanzi na nové trhy, především na zahraniční, je vhodná metoda tzv. master-franchisingu.

Franchising a poptávka po něm není "módní" záležitostí, nýbrž logickou konsekvencí změn na evropském a českém trhu. Nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Dle statistik a zkušeností ze zemí EU je franchising 6 krát úspěšnější než podnikání "na vlastní pěst".

Franchising nachází uplatnění ve všech zemích světa. Internacionalizace úspěšných franchisových systémů každoročně stoupá. Právě globalizace otevírá šance a trhy pro podnikání v jiných regionech Evropy. Více na www.czech-franchise.cz .

Článek o budoucnosti franchisingu je k dispozici ve formátu pdf zde.

Spolupracujeme

Avex
Brand stores
Skola franchisingu
caf
meditacni centrum
top franchising

+420 585 242 642

lostak@lostak.cz

Pittsburská 5, 772 00, OLOMOUC