Image

Poradenství

Cílem je vždy zjistit požadavky klienta a porovnat je s možnostmi poradenské kanceláře

První hodina je vždy ZDARMA!
Image

Franchising a franchisové sítě mají před sebou velkou budoucnost. Otvírají možnost podnikání

Mezi klienty poradenské kanceláře patří.
skola_icon_100.png

Škola franchisingu

Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiřího Lošťáka otevřela další ročník.

Staňte se poradcem sami sobě!
Image
Image

RNDR. JIŘÍ LOŠŤÁK, PH.D.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Od roku 2020 je na částečný úvazek zaměstnán jako odborný asistent na VŠB - TU Ostrava (Ekonomická fakulta). 

Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLA FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF Cenou za podporu a rozvoj franchisingu.

Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.  V roce 2022 obdržela od ČAF Cenu za podporu a rozvoj franchisingu.

Poradenská kancelář se především specializuje na

Image

Vývoj franchisových konceptů.

Analýza záměru

analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing manažerů sítě, aj.

Image

Přednáškovou činnost

Kancelář realizuje

pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU, konference, ...

ehandbook_logo.png

Elektronická příručka/manuál pro franchisanta.

Kancelář vyvinula

ve spolupráci s Nakladatalstvím Olomouc speciální mobilní aplikaci "e-HandBook" pro iOS, Android, PC, apod., která umožňuje snadnou a bezpečnou správu franchisové dokumentace pro franchisora. Franchisantovi pak umožňuje velmi snadný přístup ke všem potřebným informacím pro řízení franchisového podniku ... prostě a jednoduše ... umožňuje franchisantovi mít z podnikání radost!

e-faq-book.png

Efektivní komunikace pro franchisové sítě

Uživatelé si sami

postupně, přirozeně a s minimálními náklady vytvářejí znalostní bázi, kterou mohou kdykoliv opětovně použít nejen stávající, ale i noví franchisanti. Navíc k tomu mají tu nejlepší motivaci - rychlou a přesnou odpověď v případě franchisantů a ušetřenou práci v případě manažerů.

Aktuální nabídka franchisových konceptů pro Českou republiku

Spolupracujeme

Avex
Brand stores
Skola franchisingu
caf
meditacni centrum
top franchising

+420 585 242 642

lostak@lostak.cz

Pittsburská 5, 772 00, OLOMOUC