logologo4

  Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
Aktuality

Business plán a IS ve franchisingu

News image

  Praha 22.9.2016  Přijměte pozvání na specializovaný blok (součást ŠKOLY FRANCHISINGU, 6. blok), který je otevřen i ...

Celý článek

MANUÁLY - základ franchisových konc

News image

21.4.2016 PRAHA, Krakovská 9, od 9.00 hod. Franchise & Retail Academy a poradenská kancelář RNDr. Jiř...

Celý článek

FRANCHISING FORUM 2016

News image

Praha 26.5.2016 Konference FRANCHISING FORUM 2016 aneb krok za krokem k franchise   Česká asoc...

Celý článek

ŠKOLA FRANCHISINGU 2016

News image

  Ještě volná místa!!! Máte-li zájem o získání jedinečných a volně nedostupných informací k budování franchisové sí...

Celý článek

Výstava pro podnikání a franchising

News image

  Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising - Bratislava 2015 3. -  4.11.2015 Výstava a konferencia spojená...

Celý článek

Další: Aktuality

Právo ve franchisingu

logo

PRAHA - 13.11.2014 Právo ve franchisingu 

(3. blok Školy franchisingu) Franchisová smlouva a právo ve franchisingu. Přednáší advokátky Martina Parusová-Zímová (KŠB Praha) a Halka Pavlíková (Noerr Praha). Vzhledem k tomu, že standardní kapacita Školy franchisingu je již vyprodána, je počet volných míst na tento seminář omezen. Uvažujete-li o účasti, pak příliš neváhejte a kontaktujte naši kancelář.

Těším se na setkání s Vámi

Jiří Lošťák

 SF logo CMYK

Franchise & Retail Academy připravila ve spolupráci poradenskou kanceláří RNDr. Jiřího Lošťáka další ročník vzdělávacího projektu ŠKOLA FRANCHISINGU.

 Přihlásit se můžete na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Přihlásit se je možné i telefonicky na čísle 603 203 828  (ing. Jiří Krajča)nebo 606 392 348 (RNDr. Jiří Lošťák).

Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby i případné zakoupení vybraných jednotlivých bloků.

Cíle školy franchisingu:

 • rozvíjet na příslušné úrovni znalosti o franchisingu a schopnosti, které jsou nutné při rozvoji franchisové sítě
 • sjednotit analytický a strategický přístup ve využívání franchisingu
 • poskytnout posluchačům prostor pro diskuse a vzájemnou výměnu zkušeností
 • dát absolventům školy návod, jak zdokonalit nebo vytvořit franchisový koncept pro svou firmu

Profil posluchače:

 • zájemce o franchising (člověk, který chce podnikat formou franchisingu a zajímá se o nabízené koncepty)
 • zaměstnanec/manager franchisingové centrály, který se chce zlepšit ve znalostech o franchisingu, příp. porovnat své znalosti s jinými nebo hledat ve škole nové podněty a inspiraci
 • podnikatel, který zvažuje rozšíření své sítě provozoven formou franchisingu nebo převedení části své sítě na franchisingový koncept
 • student/absolvent VŠ nebo SŠ, který se chce dále specializovat na franchisingové podnikání
 • manažeři bank, právníci, IT specialisté apod., kteří poskytují služby franchisovým sítím s cílem porozumět více franchisingu a dokázat přizpůsobit nabídku aktuálním moderním trendům ve franchisingu
 • novináři, publicisté, odborní redaktoři, tlumočníci s cílem získat hlubší znalosti o franchisingu
 • všichni, kteří nosí v hlavě zajímavý koncept a hledají vhodnou cestu k jeho realizaci formou franchisingu

Harmonogram studia:

Celá škola bude probíhat formou osmi jednodenních bloků, probíhajících vždy ve čtvrtek v prostorech Image Office, Krakovská 9, Praha 1.

Přihlášení:

Přihlásit se můžete na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Přihlášení je případně možné telefonicky na čísle 603 203 828 (p. Krajča) nebo 606 392 348 (p. Lošťák). Po přihlášení vám bude vystavena zálohová faktura. Počet míst je omezen! Po dohodě s pořadateli je možné rozložení platby.

Termíny bloků v roce 2014, 2015:

1. blok přednášek . . . . 25. 9. 2014
2. blok přednášek . . . . 16. 10. 2014
3. blok přednášek . . . . 13. 11. 2014
4. blok přednášek . . . . 4. 12. 2014
5. blok přednášek . . . . 22. 1. 2015
6. blok přednášek . . . . 19. 2. 2015
7. blok přednášek . . . . 19. 3. 2015
8. blok přednášek . . . . 21. 5. 2015

 Odborné bloky:

1. Franchisový systém

 • historie a základy franchisingu
 • význam franchisingu pro trh a hospodářství
 • franchising jako odbytový a organizační systém
 • franchisový balík
 • úkoly a struktura franchisové centrály
 • typické a atypické franchisové systémy /koncepty/
 • financování franchisového konceptu
 • kritické faktory rozvoje franchisového systému

2. Franchisová smlouva a právo ve franchisingu

 • základy franchisového práva
 • relevantní ustanovení obchodního zákoníku
 • právní ujednání před podpisem franchisové smlouvy
 • ochrana hospodářské soutěže a franchising
 • právní ustanovení EU a kartelové právo
 • praktické příklady řešení konfliktů mezi franchisantem a franchisorem

3. Manuály - základ franchisového konceptu

 • požadavky na franchisový manuál
 • členění dokumentace franchisového konceptu
 • forma dokumentace franchisového konceptu
 • sestavení a tvorba franchisové dokumentace
 • úkoly managementu
 • příklady z praxe
 • důležité zdroje informací pro franchising
 • literatura
 • instituce
 • Benchmarking
 • Corporate Identity (Grafický manuál)

4. Controlling franchisového systému

 • controlling jako základ péče o franchisanta
 • základní ekonomické ukazatele franchisového konceptu
 • management a informace
 • informační systém franchisového koncepu
 • praktické příklady řešení informačního systému

5. Účetnictví franchisového podnikatelského subjektu

 • základní účetní výkazy, daňové otázky franchisového podnikání
 • evidence majetku a zásob
 • finanční prostředky
 • pohledávky a závazky
 • účetní závěrka

            - daňové aspekty franchisingu

6. Business plán franchisového podniku

 • marketingový výzkum před zahájením franchisového podnikání a v jeho průběhu
 • osnova podnikatelského plánu
 • průzkum a analýza trhu
 • finanční část podnikatelského plánu
 • postupy a opatření ke snížení rizika

           PR a franchising

 • interní a externí komunikace
 • reklama, její využití a účinnost ve franchisingu
 • internetový marketing a jeho význam pro franchising

7. FAIRPLAY FRANCHISING (Waltraud Martius, Rakousko)
           9 pravidel pro partnerský úspěch ve franchisingu:

 • Kdo chce krávu dojit, musí ji krmit
 • Tvorba hodnoty vychází z toho, že si ceníme hodnoty
 • Úspěch vyžaduje partnerské řízení
 • Franchising je emocionální domov
 • Potenciál „měkkých“ faktorů je silnější, než si myslíte
 • Systémové vedení a myšlení v sítích přináší pokrok
 • Každý úspěch má pravidla
 • Důslednost je důležitější než síla

 8. Faktory úspěchu ve franchisovém systému

 • vyhledávání a výběr franchisantů
 • pravidla komunikace franchisor-franchisant
 • zkouška s hodnocením samostatné práce

Časový plán výuky:

9.00 – 16.00 čtvrtek

Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.00. Přednášky jsou koncipovány do 60 minutových bloků. Přestávka je 15 min. Po skončení výuky je prostor pro individuální konzultace do 18.00 hod.

Lektoři, přednášející, konzultanti

Základní tým bude tvořen poradci ČAF, dále zástupci advokátních kanceláří – členů ČAF. Jako odborní poradci vystoupí manažeři a vlastníci úspěšných franchisingových systémů, členů ČAF. Dalšími přednášejícími jsou odborníci z vysokých škol.

Přednášející:

 • doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc, VŠH Praha
 • Ing. Vladimíra Filipová, PhD., VŠE Praha
 • Waltraud Martius, SYNCON, Rakousko
 • RNDr. Jiří Lošťák , franchisový poradce (www.lostak.cz)
 • Ing. Jiří Krajča, franchisový poradce
 • Mgr. Martina Parusová, advokátka AK KŠB Praha
 • Jinřich Ginter, novinář, zpravodaj, lektor, specialista na PR
 • Milan Drbohlav, internetový marketing, WSI
 • Ing. Lubomír Milek, specialista na franchising ve službách
 • a další.

Podkladové materiály pro účastníky školy

Před začátkem každého bloku budou připraveny podkladové materiály. Požadujeme, aby se posluchači seznámili s těmito materiály před zahájením bloku. To jim vždy napomůže přiblížit si dané téma, sjednotí terminologii a usnadní jim pochopení probírané látky během bloku.

Požadované základní znalosti pojmů:

V jednotlivých blocích předpokládáme u většiny posluchačů znalost základních pojmů a veličin, o které se problematika opírá. Pokud někteří posluchači výjimečně tyto znalosti nemají, je nutné, aby si je před začátkem studia doplnili.

Podkladové materiály

Kopie vybraných materiálů, které budou probírány během výuky, obdrží posluchači školy na začátku výuky každého tématu. Jedná se především o kopie vybraných materiálů, seznam doporučené literatury atd. Zadání samostatné tématické práce. Viz. dále.

Hodnocení výsledků studia:

Hodnocení studia na škole franchisingu je poněkud neobvyklé. Nehodnotí se prospěch na konci školy, ale aktivity v celém průběhu studia. Úspěšné absolvování studia vyžaduje pravidelnou účast na blocích, workschopech a prezentacích. Posluchači musí prokázat svoji schopnost aplikovat získané znalosti na konkrétním projektu franchisového konceptu. Účastníci školy dostanou v průběhu každého bloku zadání konkrétní samostatné práce. Cílem samostatné práce posluchačů je použít teoretické znalosti tvůrčím způsobem a aplikovat je pro franchisový koncept vlastní nebo modelové firmy.

Ukončení studia:

Po úspěšném absolvování školy, obdrží každý absolvent Certifikát .

Profil absolventa:

Absolvent by měl být obeznámen s teorií franchisingu, měl by být schopen pro svoji firmu/zaměstnavatele navrhnout franchisingový koncept a měl by ho umět vést a rozvíjet. Bude schopen stanovit základní potřeby (včetně finanční rozvahy) pro vývoj a následný rozvoj systému. Bude seznámen s postupy a pravidly tvorby franchisingového konceptu. Získá mnoho zajímavých kontaktů na existující franchisingové koncepty, poradce, bankovní a právní specialisty.

 

Těším se na setkání s Vámi

RNDr. Jiří Lošťák

 P1000559

 P1000627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

BRAND&STORIES

News image

Prestižní časopis, který se věnuje "značkám"a obchodním konceptům. Součástí tohoto časopis...

AVEX SYSTEMS

News image

  AVEX SYSTEMS Partner v oblasti zrostředkování exportu a importu franchisových systém...

START

News image

  Časopis, který se věnuje problematice franchisingu a podnětům pro všechny podnikavé lidi...

www.topfranchising.cz

News image

   Franchisingový portál, který poskytuje kvalitní informace k franchisovému podnikání ...

ŠKOLA FRANCHISINGU

News image

Poradenská kancelář je garantem projektu, na kterém spolupracuje s Franchise & Retail Ac...

Aktuální nabídka franchis

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
prev
next
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image