logologo4

  Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)
Aktuality

PF 2023

News image

                                    .

Celý článek

PF 2023

News image

                                    .

Celý článek

PF 2023

News image

                                    .

Celý článek

FRANCHISING FÓRUM 2022 on-line

News image

        Od 1.11. - 30.11.2022 on-line na www.franchisinforum.cz probíhá virtuální konference Franchising Forum 202...

Celý článek

Školení pro začínající i pokročilé

News image

  PRAHA   24.11.2022 od 10.00 hod.   Získáte informace o následujících tématech: Co všechno by měl budoucí franchi...

Celý článek

Další: Aktuality

Poradenská kancelář

certifikat_velkyP1110409_mini

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.  vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Od roku 2020 je na částečný úvazek zaměstnán jako odborný asistent na VŠB - TU Ostrava (Ekonomická fakulta).

Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je  dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLA FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF  Cenou za podporu a rozvoj franchisingu.

Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.  

Poradenská kancelář se specializuje na:

 1.  Vývoj franchisových konceptů (analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů při jednání o  prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing manažerů sítě, aj.)
 2.  Přednáškovou činnost (pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / ŠKOLA FRANCHISINGU, konference, ...)
 3.  Export a import franchis (spolupráce s AVEX Systems a Franchise Pool International - příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.)     

Poradenská kancelář má za sebou řadu úspěšných projektů:

Klienti FRANCHISING Lostak.cz 2020

 Svým klientům nabízí vlastní know-how v oblasti zpracování:

Základní analytická studie Analyzuje aktuální stav společnosti zájemce a definuje stav připravenosti společnosti pro realizaci franchisového projektu, jeho vhodnost pro ČR, SR, srovnává projekt s již existujícími podobnými koncepty, slouží jako podklad pro rozhodnutí zájemce o realizaci projektu, upozorňuje na legislativní podmínky a zvláštnosti pro konkrétní obor podnikání, doporučuje postup a termíny pro fáze projektu, stanoví odhad nákladů pro klienta na franchisový projekt.

Provozní příručka franchisanta / MANUÁL Kompletní popis know-how pro franchisanta, členěné do kapitol, doplněné datovými nosiči, které umožňují rychlou orientaci v problematice, vše v tištěné i elektronické verzi s multimediálními funkcemi pro užití v rámci interního informačního systému franchisora - snadná aktualizace a komunikace s franchisantem.

Systémová příručka franchisora / MANUÁL  Kompletní popis principů řízení franchisové sítě pro účely expanze na zahraniční trhy, definování vztahů a pravidel komunikace mezi franchisorem a master-franchisantem, popisy funkcí a postupů pro řízení a rozvoj sítě v dané oblasti / státu. 

Výsledkem je kvalitní franchisingová dokumentace, která poskytovateli i příjemci umožní vzájemnou komunikaci a snadnou aplikaci ověřeného know-how daného systému v ČR a příp. i v zahraničí.

Kancelář spolupracuje s řadou odborníků, kteří jsou špičkami ve svých oborech (právo, ekonomika, průzkum trhu, statistika, grafika,...).

PP_01
 
Kancelář vyvinula ve spolupráci s Nakladatalstvím Olomouc speciální mobilní aplikaci "e-HandBook" pro iOS, Android, PC, apod., která umožňuje snadnou a bezpečnou správu franchisové dokumentace pro franchisora. Franchisantovi pak umožňuje velmi snadný přístup ke všem potřebným informacím pro řízení franchisového podniku ... prostě a jednoduše ... umožňuje franchisantovi mít z podnikání radost!
 ehandbook logo
e-HandBook OXALIS
 
Kancelář vyvinula ve spolupráci se softwarovu firmou INFLEX s.r.o. (ww-inflex.cz) webovou aplikaci, která zjednodušuje práci managementu franchisora, příp. masterfranchisanta. Jde o automatizovaný systém, který umí přiřadit otázce relevantní odpověď. Jinými slovy, slouží pro vyhledávání odpovědí na otázky, které se stále opakují a management zdržují od práce. Tazatel položí otázku do systému a ten ihned najde nejlépe vyhovující odpověď a pokud nenajde, požádá systém o odpověď příslušného manažera. Manažer tedy odpovídá pouze jednou a pak už je odpověď v systému, tj. je kdykoliv k dispozici. Jde o jednoduchý, ale velmi účinný systém.
 
e-FAQBook

e-FAQBook
 
 
 

Partneři

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
prev
next

BRAND&STORIES

News image

Prestižní časopis, který se věnuje "značkám"a obchodním konceptům. Součástí tohoto časopis...

AVEX SYSTEMS

News image

  AVEX SYSTEMS Partner v oblasti zrostředkování exportu a importu franchisových systém...

www.podnikani-franchising.cz

News image

  Internetový časopis, který se věnuje problematice franchisingu a podnětům pro všechny p...

www.topfranchising.cz

News image

   Franchisingový portál, který poskytuje kvalitní informace k franchisovému podnikání ...

ŠKOLA FRANCHISINGU

News image

Poradenská kancelář je garantem projektu, na kterém spolupracuje s Franchise & Retail Ac...

Aktuální nabídka franchis

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
prev
next
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image
News image